பார்க்யில் காதலன் தடியை வெட்டவெளி பூல் ஊம்பல் சுகம்

Share
Copy the link

வெட்ட வெளியில் ஒரு விதமான பார்க்கில் கூட இப்பொழுதெல்லாம் இயல்பாக சென்று ஓய்வெடுக்க முடிவதே இல்லை அங்கு கூட இந்த காதல் ஜோடி கள் வந்து விடுகிறார்கள். அப்படி நான் இயல்பாக கண்ட தருணத்தில் கவனித்ததும் நான் ஒரு இளம்ஜோடிகள் சில்மிஷம் சேட்டையை இதோ பாருங்கள்.

அருகினில் ஒன்றுடன் ஒன்றாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் இந்த இளம் காதலி தன்னுடைய அருகினில் வா காத்திருக்கும் காதலனை அவன் மெதுவாக தடவிக் கொடுத்து அவனது போலிருக்க மொத்தமாக செலவு செய்து விடுகிறாள்.

அருகில் யாரும் இந்த காட்சியை காணவில்லை என்று நினைத்துக் கொண்டு இந்த ஜோடிகள் இதுபோன்று செல்ல முடிவு செய்து வருகிறார்கள் பிறகு அத்தமக அவள் குனிந்து அவனது தடியை அவளது தொண்டை வரை இறங்கி போவோம். அவனது விந்தை வெளியே எடுத்து விடுகிறார் கொஞ்சம் விட்டால் அங்கேயே இந்த ஜோடிகள் மொத்தமாக கூட செய்து விடுவார்கள்.