வெளிநாட்டு கல்லூரி மங்கை பூல் ஊம்பல் காம சுகம்

Share
Copy the link

வெளிநாட்டிற்கு சென்று நமது ஒரு பெண்கள் நாலு நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக் கொள்ள விட்டாலும் இதுபோன்று பல்லான காம பழக்கங்களை கற்றுக் கொண்டுதான் வருகிறார்கள்.

அப்படி இங்கு ஒரு இளம் வயது கல்லூரி மங்கை தன்னுடைய ரூம் மேட் உடன் அவள் காதலன் போல் பழகி வருகிறார். அதிலும் வெள்ளைக்காரர்கள் நீண்ட 6 அங்குலம் கொண்ட தடி என்றால் நம்ம ஊரு பெண்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கிறது.

இவள் கீழே உட்கார்ந்து கொண்டு அவனது பூலினை எப்படி வாய் போட்டு அடித்தளத்திலிருந்து சுகமாக ஊம்பி எடுக்கிறார்கள்.

இது இன்னும் கொஞ்சம் காமபோதை ஏற்றுவதற்கு சிகரெட் ஒன்றையும் பிடிக்கிறாள். அதுமட்டுமா பிறகு கொஞ்சம் சரக்கையும் அடித்துக் கொள்கிறார்.இந்த அழகிய கல்லூரி பெண்ணின் இளம் முலைகளை பார்த்து இவன் அவனது தடியில் சுய இன்பம் செய்து காமசுகம் அனுபவிக்கிறான்.