உவகையோடு உடன்பிறப்புகளின் உடலுறவு வீடியோ

Share
Copy the link

Uvagaiyodu Udanpirappukalin Udaluravu Video

நானும் என் தங்கையும் பெரிய இடத்துப் பிள்ளைகள் என்றாலும் பரம்பரை பணக்காரக் குடும்பம் அல்ல. அப்பா அம்மா நன்றாக படித்து நல்ல பதவியில் இருந்து கொண்டு பரபரப்பாக இருந்தார்கள். பணமும் வசதியும் ஒரு பொருட்டே இல்லை.

ஆனால் சின்ன வயதில் நாங்கள் வீட்டில் சுதந்திரமாக தனிமையில் தான் வளர்ந்தோம். எல்லாம் இருக்கும் அப்பா அம்மா மட்டும் நாங்கள் தூங்கும் போது தான் வருவார்கள் வந்த களைப்பில் முதல் வேளையாக எங்களை தூங்க வைப்பார்கள்.

பருவ வயதில் நானும் தங்கையும் உடல் மாற்றம் பற்றி அறிநம்து கொண்டு அதன் உணர்ச்சிகளை புரிந்து ஆரம்பித்த உறவு இன்று வரை இந்த உடலுறவு வீடியோ போல் எங்களுக்கு அலுப்பே இல்லாமல் ஆச்சரியமாகவே தொடர்கிறது. எனக்கு பிடித்த ஒரு பெண் அவளே. அவளுக்கு நானே. சேர்ந்தே வாழ்கிறோம்.