புல்வெளியில் ஒக்கும் வெட்டவெளி செக்ஸ்

Share
Copy the link

சுற்றுலாவிற்கு எங்களது கிராமத்திற்கு வந்த ஒரு மல்லு ஆண்ட்டி ஒருத்தி பாதை தெரியாமல் மாட்டிக் கொண்டாள். அவள் அந்த காட்டில் இருந்து வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றால் எங்களுடன் உடல் உறவு கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினோம். அபொழுது எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த வெட்டவெளி செக்ஸ் வீடியோ.

அதன் பிறகு அவள் எங்களுடன் குரூப் செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு அவள் சம்மதம் தெரிவித்தாள். அந்த தருணத்தில் நான் அந்த ஆண்டியை புல் தரையில் போட்டு ஓல் சுகம் கொடுக்க என்னுடைய நண்பன் அருகில் இருந்து இந்த அனுபவத்தை வீடியோ எடுத்து கொண்டான்.

நான் அவளை செக்ஸ் செய்து முடித்த பிறகு என்னுடைய நண்பன் அடுத்ததாக அவளை செக்ஸ் சுகம் கொடுத்து செய்தான்.