Click on Skip Ads after 5 Seconds

மூன்று தோழிகளுடன் தமிழ் குரூப் செக்ஸ்

ஆபீஸில் இருக்கும் என்னுடைய நண்பனை எங்களது விடுதி அறையிர்க்கு அழைத்து சென்று என்னுடைய இரண்டு தோழிகளை அவனை சந்திக்க அழைத்து சென்றேன். என்னைவிட கொழுத்த முலைகளை கொண்ட அழகிய பெண்களை பார்க்க வைத்து ஒரு தமிழ் குரூப் செக்ஸ் அனுபவத்தை செய்யலாம் என்று நான் திட்டமிட்டேன்.

சிறிது நேரம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருந்த பின்னர் காம சேட்டைகள் நாங்கள் சேர தொடங்கினோம். முதலில் எங்களது ஆடைகளை எல்லாம் கழற்றி எறிந்துவிட்டு நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் காம சுகத்தில் ஈடுபட தொடங்கினோம். எங்களது அரிப்பெடுத்த புண்டைகளை ஒருவருக்கொருவர் நாங்கள் மூடு ஏற்ற தொடங்கினோம்.

இந்த காமம் சொக்கும் காட்சிகளை அருகிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த என்னுடைய நண்பன் அவனது சுன்னியை எடுத்து எங்களது புண்டையினுள் உள்ளே ஒழுத்து போடுவதற்கு தொடங்கினான்.