சுபாஷ் தங்கை சூப்பரா சுண்ணி ஊம்பும் வீடியோ

Subash Thangai Superah Sunni Umbum Video

பெரும்பாலும் பல வீடுகளில் அண்ணாவும் தங்கையும் நாயும் பூனையுமாக தான் இருப்பார்கள். சிலர் அபூர்வமாக அந்தரங்கமாக உறவாடக் கூடும். அது அவர்களுக்க உரிய ரகசியமான கூடல். ஆனால் ஈகோ உள்ள அண்ணாவும் தங்கையும் தூக்கத்தில் கூட அடித்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு ஒட்டல் உரசல் அரிதும் அரிது. என் நண்பன் சுபாஷும் அவன் தங்கை சுபாஷினியும் அப்படித் தான். ஆனால் என் மேல் கொள்ளப் பிரியமாக இருப்பாள்.

அவள் அடிக்கடி பாடத்தில் சந்தேகம் வரும். அவள் என்ன உதவி கேட்டாலும் ஏதாவது சாக்லேட் அல்லது ரகசியமாக கிஸ் கேட்டு தான் உதவுவேன். அது தனி கிக். ஒரு கட்டத்தில் இப்படி சுண்ணி ஊம்பும் வீடியோ போல் அவளை சூப்பரா சப்பி ஊம்பி விட்ட பிறகு தான் உதவுவேன். அவளுக்கும் அது பிடித்துப் போனதால் அடிக்கடி ஊம்புவாள்.