விடமால் காதலனின் தடியை நடிகை பூல் ஊம்பல் வீடியோ

நடிகையாக இருபதனால் என்னுடைய காதலனுடன் நான் மிகுந்த நேரம் செலவிடுவது கம்மிதான். அதனால் மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ இரண்டு முறையோ மட்டும் நாங்கள் சந்திக்கவே முடியும்.

அப்படி இருக்கும் தருணங்களில் என்னுடைய காதலனனி நான் சந்தித்து அவனது பூலினை படித்து சுகமாக ஊம்பி கொடுத்து அவனது தடியை ஊம்பி கொடுத்து நன்றாக நான் ஊம்பி எடுப்பேன்.

அதுபோன்று நான் ஊம்ப தொடங்குகையில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகம் வேண்டும் என்று அவன் என்னுடைய தலையை பிடித்து நன்றாக அவன் பூலின் மீது வைத்து என்னை இன்னும் வெறித்தனமாக ஊம்ப வைத்தான்.

என்னுடைய கைகளை கட்டி விட்டு என்னை எந்த அளவிற்கு ஊம்ப சொல்கிறான் என்பதை இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். இந்த அளவிற்கு கடுமையாக இருக்கிறது என்றால் என்னை அவன் கட்டிலை விட்டு செய்யும்போது எந்த அளவிற்கு செய்வான் என்று பாருங்கள்.