டம் டம் என்று மனைவி அடி சூது செக்ஸ் வீடியோ

முன் பக்கம் செய்தால் மூடு ஆவது உறுதிதான். ஆனால் பின் பக்கம் விட்டு சூதினில் ஒப்பது போன்று வராது அந்த சுகம். அதிலும் என்னுடைய மனைவியின் வளவளப்பான சூதின் உள்ளே என்னுடைய பூலை விட்டு ஆடுகையில் அவள் அனுபவிக்கும் அந்தரங்க உச்சம் மிகவும் ஏராளமே.

அவளை ஒக்கும் என் தடியை வைத்து அவளது சூதின் உள்ளே எப்படி விட்டு அடிக்கிறேன் என்று பாருங்கள் இங்கு. ஒரு ஒரு முறை அவளது சூதின் உள்ளே நான் நுழைக்கும் பொழுதும் என்னுடைய பூல் தானாக வெளியே வந்து மீண்டும் உள்ளே சென்று ஒத்துப் போடுகிறது.

என் மனைவியின் சூதினில் ஒக்கும் சுகத்தினை வெறும் வார்த்தைகளால் சொல்லி விட முடியாது. அதனை அனுபவித்துப் பார்த்தால் தான் சொல்ல முடியும்.