ரூமில் காதலனுடன் காமம் கொஞ்சும் சென்னை நடிகை

உடல் மெலிந்து தகதகவென்று தரமான மின்னும் மேனி உடைய அழகிய நடிகை ஒருத்தியைக் காதலனாகக் கொண்டிருப்பதே ஒரு சுவாரசியம் தான். இப்படி ஒருத்தி இருக்கையில் நாள் முழுவதும் காம கூச்சத்தில் ததும்பிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான்.

வெள்ளை பால் நிறத்தினில் மிகவும் வெண்மையான தோற்றதினில் காமம் ததும்பத் தரமான இவளது தோற்றத்தைப் பார்க்கையில் எந்த பையனுக்குத் தான் அவனது சாமான் கிளம்பாமல் இருக்கக் கூடும். அவளது பிராவை கீழே இறக்கி விட்டு அவளது ஒரு பக்க மார்பகத்தைப் பால் குடிப்பது போன்று சப்பி உரிகிறான்.

இதில் மேலும் சூடு ஏற்றுவதற்கு இந்த பையனின் சாமானை ஜெட்டியின் மேலாகத் தடவி சூடு ஏற்றுகிறாள் இந்த சென்னை நடிகை.