மதிய நேரத்தினில் மனைவி புண்டை சுகம் வீடியோ

வீட்டு மனைவியாக இருப்பது சற்று கடினமான செயல்தான். இரவு நேரங்களில் என்ன தான் ஒழுத்து போட்டாலும் பகல் நேரத்தில் என்னுடைய புண்டையை சரி செய்வதற்கு நான் என்னுடைய விரல்களை தான் நாட வேண்டியதாக இருக்கிறது.

மதிய நேரத்தில் கிடைக்கும் சிறிதளவு ஓய்வு நேரங்களில் என்னுடைய கீழ் ஆடையை நான் மெல்ல கீழே இறக்கி விட்டு என்னுடைய ஏங்கி கிடைக்கும் கூதியை பார்த்தேன். சாரு நிறைந்திருக்கும் என்னுடைய புன்ட்டையின் உள்ளே அதிரடியாக விரல் போட்டு சுய இன்பம் கண்டு சூடு ஏற்றினேன்.

என்னுடைய அரிப்பெடுத்த புண்டையின் உள்ளே ஒரே விரலை உள்ளே விட்டு தடவி நடத்தவும் ஹாட்டான இந்த அனுபவத்தை பாருங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் என்னுடைய புண்டைகள் கணவன் உள்ளது போன்று இருக்காது