பந்து போன்று அழகிய கொழுத்த அத்தை மார்பக வீடியோ

Share
Copy the link

என்னுடைய வீட்டில் எல்லாரும் என்னை அத்தை பெண்ணை தான் உசார் செய்ய சொன்னார்கள். ஆனால் நான் இங்கு என்னுடைய அத்தையை நான் உஷார் செய்து விட்டேன். அதன் விளைவாக தினமும் இரவு இரகசியமாக எனக்கு வீடியோ கால் செய்து அவரது மார்பகத்தை அவர்களை காண்பித்து என்னை அவர் முழுவதுமாக ரசிக்க வைப்பார்.

அப்படி ஒரு விதமான காம தருணத்தை தான் நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இதுவும் அவரது கொடுத்து போன ட்டிலி போன்று இருக்கும். அவரது மார்பகத்தை தானே வாய்ப்பூட்டு சுவைத்த நாக்க போட்டு காம சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் அத்துடன் அவளது ஈரமான கூதியில் அவர்கள் கண்டபடி விரலை விட்டு நுழைத்து எடுத்தேன்.

அதனை பிறகு மீண்டும் அவளது வாயில் விட்டு சுவைக்கிறாள் பெண்களுக்கு தங்களது புண்டை சுவை தங்களுக்கே பிடிக்கும் என்பதை அன்று தான் தெரிந்து கொண்டேன். கூடிய சீக்கிரம் உங்களை வந்து நேரில் வந்து கொடுத்து போடுகிறேன் என்று என்னுடைய அத்தை இருக்க நான் வாக்குக் கொடுத்தேன்.