பாலூட்டி சிலிர்ப்பூட்டி அசத்தும் பாச அத்தை

Palooti Silirpooti Asathum Paasa Athai

என் அண்ணன் மகனை அப்பவே நான் என் புருஷனோடு தொழிலில் கோர்த்து விட்டு அவனை பெரிய ஆளாக மாற்றினேன். பல காய்களை நகர்த்துவது போல் அவனுக்கு என் மேல் ஆசை இருப்பதை தெரிந்த உடனேயே என் ஆசை அடிமையாக மாற்றிக் கொண்டேன். என் புருஷன் தொழில் ரீதியாக யாரை எப்போது போடுறாரு,

எந்த தொகை எங்கே ஒதுக்கிறார்னு எனக்கு ஒரு ஒற்றன் போல் இருக்கும் என் மருமகனுக்கு, ஒரு மகள் இருந்தால் கட்டிக் கொடுத்து என் மாப்பிள்ளை ஆக்கி சொத்துக்கு வாரிசாக்கி இருப்பேன். ஆனால் இப்போது ஒற்றனாக அத்தைக்கு உற்ற துணையாக இருக்கும் மருமகனை இப்படி முலை பால் ஊட்டி தான் என் ஆசை நாயகனாக்கி மகிழ்கிறேன். அத்தை மார்பில் ஊஞ்சல் ஆடுவது என்றால் என் ஆசை மருமகன் உற்சாகமாகி முலை சப்ப தொடங்கிவிடுவான்.