பேரழகி நாட்டுக்கட்டை கோயம்பத்தூர் பூல் ஊம்பல் வீடியோ

Share
Copy the link

கட்டிலில் கணவனுக்கு காம சுகம் கொடுப்பது என்று வந்துவிட்டால் இந்த கோவை மங்கைகளை அடித்துக்கொள்ள முடியாது. சிறிய கிராமத்து வீடாக இருந்தாலும் அவர்களது பேரழகிற்கு தன்னுடைய கணவனின் சுண்ணியுடன் விளையாண்டு வெட்கத்துடன் சேர்ந்த காம சுகத்தை கொடுக்கிறாள்.

அதுபோன்று இங்கு ஒரு மங்கை அவளது சாரி கழற்றி தன்னுடைய வாயை முழுமையாக தன்னுடைய காதலன் பூலிற்கு மேல் வைத்து ஏங்கி போய் கிடக்கும் அந்த தடியிர்க்கு அவள் வாய் போட்டு எந்தளவிற்கு விதமாக ஊம்பி எடுத்து அவள் சுண்ணியை சுளுக்கு எடுக்கிறாள் என்று பாருங்கள்.

அவள் இந்த பூலினை பிடித்து ஊம்பி எடுக்கு காமசுகம் செய்ய அந்த தடி நீண்ட நட்டுக் கொண்டு செங்குத்தாக நிற்பதை பாருங்கள். அவளது வேகத்தை கூட்டிக் கொண்டு இன்னும் இதமாக அந்த சுன்னியில் இருந்து விந்துக்கள் வெளியேற்றம் வரை ஊம்பி எடுக்கிறாள்.