முதுகு வலியிலும் வெறித்தனமாக மனைவி ஓல் வீடியோ

என் மனைவியிடம் எனக்கு மிகவும் மூடாக இருக்கிறது முடிந்தால் கொஞ்சம் வந்து என்னை ஊம்பி விட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னேன். நான் எப்பொழுது கேட்டாலும் வாய் போடுவாள் என்னுடைய மனைவி. ஆனால், அன்று அவளுக்கே முதுகு வலிகிறது என்று சொன்னாள்.

அவளிடம் நான் “இன்று ஒரு நாள் மட்டும் வாய் போட்டால் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு நானே என் சாமானைப் பார்த்துக் கொள்கிறேன்” என்று சொன்னதும். அவளே சமாதாக வந்து குனிந்து என் தடியை விடாமல் அதிரடியாக ஊம்பிக் கொடுத்த பூல் ஊம்பும் சுகம் தான் இது.

ஆனால், ஒரு முறை வாய் வைத்து விட்டால் என்றால் அதன் பிறகு என் பூலிலிருந்து கஞ்சியை பாராமல் அவளது வாயை அவள் வெளியே எடுக்கமாட்டாள்.