சும்மா கிடந்த சுன்னியை ஊம்பி செம செக்ஸ் படம்

Chuma KIdantha Sunniyai Umbi Sema Sex Padam

சில விசயங்கள் நாம்ப எதிர்பார்க்காத கட்டத்துக்கு இழுத்துச் சென்று விடும். நான் வெளிநாட்டில் படித்த போது எனது வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்கு இந்திய கலாச்சாரத்தையும், பண்பாட்டையும் எடுத்துக் கூறுவேன். மெல்ல மெல்ல அவர்கள் நம் கலாச்சார ஈர்ப்பை பெற்றார்கள்.

காமத்தையும் விடாமல் காமசூத்ரா நுட்பத்தை விளக்கிய போது அதில் மிகத் தீவிரமானார்கள். நம் கோவில் சிற்பங்களையும் கூட்டு காமக் கலவையும் பார்த்து விட்டு, நண்பர்கள் அதை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்டார்கள்.

சும்மா இருந்த சுன்னிகளை ஊம்பி கெடுத்தது போல் இருவரும் என்னை ஓக்க ஆசைப்பட அவர்களின் ஆசைக்கு இணங்கி நானும் இந்த சேக்ஸ் படம் போல் சேர்ந்து காமத்தை சுவித்தேன்.