முத்தமிடும் ஆக்ச்கியன்யில் இறங்கிய தமிழ் பிட்டு படம்

பல நாட்கள் பிறகு காதலியை சந்திக்கும் பொழுது அவளிடம் பேசுவதை விட நேராக ஆக்ஷியன்யில் இறங்கி விட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு எடுத்தேன். இந்த தமிழ் பிட்டு படம் படத்தினில் பாருங்கள் பாருங்கள் என்னுடைய சென்னை காதலியை என்னுடைய வீட்டிற்கு வரவழைத்து அவளது இதழ்கள் மீது நான் சுகமாக முத்தமிடுவதை.

அவளது உதடுகளை கவர்ச்சியாக நான் பிடித்து கடித்து இழுத்து அவளுக்கு விரோதமாக காமசுகம் கூட்டினேன். முக்கியமாக அவளது கீழ் உதடுகளை நான் இருக்கமாக பிடித்து இழுத்தேன். என்னுடைய அழகிய கண்ணங்கள் மிகவும் சுகமாக இருந்தது அவள் முத்தமிடும் பொழுது.

கல்யாணத்திற்கு முன்பாக இதுபோன்று முத்தங்கள் மட்டும் தான். பிறகு அதன்பிறகு செக்ஸ் செய்யும் ஆசை தீர என்ஜாய் செய்யலாம் என்று கூறினாள்.