காவியா புண்டையில் ஒழுத முதல் ராத்திரி செக்ஸ்

Share
Copy the link

என்னுடைய காதலியின் பெயர் காவியா அவளுக்கு நான் கொடுத்து சிறந்த அனுபவம் அது என்னுடைய தடி வைத்து கொடுத்த செக்ஸ் தான். இதோ பாருங்கள் நாங்கள் ரகசியமாக ஒரு ஓல் போட்டு அதில் என்னுடைய தடியின் மீது என் காதலி அவளது புண்டையில் ஓல் அடிக்கிறாள்.

அவளது புண்டையின் உள்ளே நேரடியாக நுழைக்க முடியாத காரணத்தினால் முதலில் அதன் வாயிலில் தேய்த்து தடவை என்னுடைய தடியை வைத்து அவளது கூதியையும் மூடி ஏற்றுக் கொள்கிறாள். பிறகு நன்கு அவளது புண்டை ஈரம் ஆனவுடன் என்னுடைய தடியை அவளது புண்டையின் உள்ளே செலுத்தி கொண்டு அவள் ஆட்டம் போடுகிறாள்.

ஆட்டத்தைப் பாருங்கள் பிறகு அவள் குதித்து எழுந்து சுகமாக என்னை இழுத்து எடுக்கிறார் கச்சிதமாக முடிந்த பிறகு அவளது புண்டையின் கதவுகளை திறந்து எந்தளவிற்கு ஏக்கத்துடன் கிடைக்கிறது என்பதனை கண்டு ரசிக்கிறாள்.