முதல் முறை புண்டையில் சொருகிய முதல் ராத்திரி செக்ஸ்

கல்யாணத்திற்கு பிறகு எங்களது முதல் முறை அனுபவத்தை நாங்கள் வீடியோ எடுக்க வேண்டும் என்பதில் முடிவு எடுத்து இருந்தோம். அதில் எங்கள் இருவருக்கும் தனிப்பட்ட முதலிரவு செயல்கள் அது என்னுடைய முழு நீல தடியை எடுத்து அவளது கவர்ச்சி கூதியில் உள்ளே நான் விட்டு நுழைக்க முயற்சி செய்த தருணம்.

அவளது புண்டையின் உள்ளே நான் எப்படி மெல்ல தடவி கொடுத்து அவளது கூதியை கிழித்தது அவளுக்கு ஒரு சுகம் போடுகிறேன் என்று பாருங்கள். என்னுடைய பூளும் மிகவும் நீண்டது.

அதனால் அவளது சிறிதளவே இருந்த ஆண் குறியின் உள்ளே முதல் முறையாக உள்ளே நுழைப்பது கொஞ்சம் கடினமாகத்தான் இருந்தது. இருந்தாலும் எப்படியும் முயற்சி செய்து அவளது கூதியில் உள்ளே நான் என்னுடைய தடியை நுழைத்து மெல்ல அவளை நான் ஒழுத்து போட்டேன்.