பாவாடை தூக்கி முடி நிறைந்த புண்டை காண்பித்த அக்கா

கூதியில் ஏராளமாக முடி வளர்ந்து விட்டது. அதனால், அதனை சுத்தமாக வழித்து எடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய அக்கா என்னிடம் கூறினாள். அதற்கு எந்த அளவிற்கு அக்கா புண்டையில் முடி வளர்ந்து இருக்கு என்பதை நான் பார்த்துவிட்டால் தான் அதற்கு ஏற்றது போல நானும் வாங்க முடியும் என்று அவளிடம் கூறினேன்.

அதனால் அவளும் தயங்காமல் தன்னுடைய பாவாடையை மேலே ஏற்றி வைத்து அவளது முடி நிறைந்த அரிப்பெடுத்த புண்டையை என்னிடம் வெளிப்படையாக காண்பித்தாள். அதன் மீது அழுத்தமாக சரி செய்து விட்டு பின்னர் என்னுடைய நாக்கினை போட்டு அவளது கூதியை நான் சுகம் தர வேண்டும் என்று நான் முடிவு செய்தேன்.