மனைவி புண்டையிலிருந்து பெல்சி அடித்த நீர்

அடிபம்பு துறையில் வேலை செய்து வருபவன் என்னுடைய கணவன். அவனுக்கு குழாயிலிருந்து மட்டும் தண்ணி வர தெரிவிப்பதோடு என்னுடைய தொண்டையில் இறங்கும் நீரினை பெல்சி வெளியே அதிர வைப்பது எப்படி என்பதையும் அவனுக்கு தெரியும்.

இதோ இந்த மனைவி புண்டை சுகம் வீடியோவில் என்னை ஓல் போட்டு முடித்த பிறகு என்னுடைய ஈரமான புண்டையில் சுகம் கொடுத்து என்னுடைய உணர்ச்சியை ஏராளமாக தூண்டுகிறான். அதன் மேலே அவனுடைய தடியை எடுத்து அதிரடியாக அடுத்து என்னுடைய கூதியில் இருந்து நீரினை பீச்சி வெளியே சிதற வைத்து சில்மிஷத்தை கூடுவதை பாருங்கள்.

என்னுடைய மூடினை கிளம்ப வைபதனை அவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். சுகமாக என்னை இது போன்று இழுத்துப்போட்டு தரமாக என்னை செய்து விட்டான். முதலில் என்னுடைய புண்டையிலிருந்து நீர் வெளியே எடுத்து விட்ட பிறகு என்னை அதிரடியாக செக்ஸ் சுகம் கொடுத்து கட்டிலில் செய்தான்.