மாமனார் மடியில் மருமகள் செம செக்சு படம்

Share
Copy the link

Mamanar Madiyil Marumagal Sema Sex Padam

என் மாமனார் பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் என்றாலும் இப்போது வீட்டில் இருந்து கொண்டு கணக்கு வழக்குளை பார்ப்பார். பசங்களிடம் பொறுப்பை கொடுத்து விட்டார். மருமகள் எனக்கு முதல் வேலையை மாமனாருக்கு பிணிவிடை செய்வது தான்.

வேலைக்காரிகள் யாரையும் அவர் அறைக்குள்ளே கூட விட மாட்டேன். காரணம் என் மாமனார் கொஞ்சம் கோக்கு மாக்கான ஆளு தான். ஒரு தடவை அவர் மடியில் எந்த பெண் அமர்தாலும் அதற்கு பிறகு அவர் மடியுற வரை அவர் மடியில் சரண்டர் தான்.

ஏற்கனவே அனுபவப்பட்டு இதோ இந்த செக்சு படம் போல் அவர் மடியில் அமர்ந்து தினமும் செமயா ஓழ் வாங்குவதால் அந்த வாய்ப்பை வேலைக்காரி பெண்களுக்கு கொடுத்து என் வாழ்க்கைதை தொலைத்து விட விரும்பவில்லை. என் மாமனார் எப்போதும் எனக்கு மட்டும் தான்.