வகுப்பறையில் காட்டும் கல்லூரி மங்கை பெரிய முலை

Share
Copy the link

வகுப்பறையில் இருக்கையில் என்னுடைய காதலி மிகவும் போர் அடிக்கிறது என்று ஒரு வீடியோ கால் ஒன்றை செய்தாள். அப்பொழுது நான் கீழே இறங்கி அவளது முகத்தை மட்டும் கண்டேன். அப்பொழுது அவளிடன் சொன்னேன் “அவளுக்கு போர் அடிப்பதை விட இந்த காட்சியை பார்ப்பதற்கு எனக்கு மிகவும் போர் அடிக்கிறது” என்று.

உடனே அவர் தன்னுடைய உள்ளாடையை அவள் மேலே மெதுவாக தூக்கி விட்டு அவளது இரண்டு மார்பகத்தையும் வெளிப்படையாகவே எனக்கு திறந்து காண்பித்தார். அவள் கலூரியிர்க்கு கூட அவள் பிரா கூட அணியாமல் இப்படி நிர்வாணமாக செல்வது எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளித்தது.

பிறகு அப்படியே வைத்துக்கொள் நான் இந்த காட்சியை பார்த்துக் கொண்டே சுய இன்பம் செய்து என்ஜாய் செய்கிறேன் என்று சொன்னேன். உடனே அவள் தன்னுடைய ஆடையை மீண்டும் வைத்து கவர் செய்து கொண்டாள்.