மாடி வீட்டில் அத்தையோடு மயக்கும் மஜா செக்ஸ் வீடியோ

நான் சென்னையில் படித்து முடித்து வேலையும் கிடைத்து விட்டதால் அதற்கு பிறகு ஹாஸ்டலில் தங்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் ரூம் தேடிய போது அத்தை கோபத்தில் திட்ட எனக்கு அவள் வீட்டு மாடியிலேயே ஒரு ஷெட் போட்டு கட்டி கொடுத்து தங்க வைத்தாள்.

படிக்கும் போதே லீவுக்கு வரும் போது எல்லாம் அத்தையோடு கொஞ்சல் உண்டு அப்போது இருவருக்கமே கொஞ்சம் தயக்கமும் நெருடலும் உண்டு. மேலும் அத்தையோட மாமியார் வேறு இருந்ததால், கீழே வீட்டில் எந்த பிரவைசியும் இல்லை என்பதால் சரியான வாய்ப்பு அமைய வில்லை.
ஆனால் இப்போது மேலே என் தனி ரூமில் அத்தை நினைத்த போது எல்லாம் மேலே வந்து தெம்பூட்ட அன்று என் கம்பை அத்தை வாயில் வைத்து ஊம்ப விட்டேன்.

பிறகு அப்படியே அமைத்து முத்தமிட்டு முதல் அச்சார உறவை ஆரம்பித்து வைத்தேன். இனி அத்தையோடு அந்தப்பர சுகம் தான்.