கொங்கைகள் குலுங்க தந்தைக்கு கோபுர தரிசனம்

Kongaikal Kulunga Thanthaiku Gopura Tharisanam

நான் முதல்ல இந்த அனுபவம் எனக்கு மட்டும் தான் என்கிற குற்ற உணர்ச்சியில் எதையும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் தான் இருந்தேன்.

ஆனால் தோழிகளோடு அந்தரங்கமாக பேசும் போதும் மறைமுகமாக அப்பா மேல் அண்ணா அல்லது கசின், அங்கிள் மேல் உள்ள ஆசைகளை வெளிப்படுத்தினாலும் சேட் பண்ணும் போது அத்தனை சேட்டைகளையும் சொன்னார்கள். பிறகு தான் நானும் என் தந்தைக்கு தினமும் இப்படி என் கொங்கைகள் குலுங்க முலை கோபுர தரிசனம் தருவதையும், அவர் அதை ரசித்துக் கொண்டே அவரோட பெரிய பூலை என் முன் ஆட்டி மகிழ்ந்து இன்புறுவதை ரசிப்பதையும் சொன்னேன்.

அது போல் தோழிகளும் அவர்களின் அந்தரங்க உறவை சொன்ன போது தான் து ஒரு ஆனந்த அனுபவமாக தோன்றியது. மனசுக்குள் வந்த முதல் ஆண் எந்த உறவானாலும் மறக்கவோ மறுக்கவோ முடியுமா.