போர்வை உள்ளே கணவன் மனைவி செக்ஸ் வீடியோ

Share
Copy the link

அருகினில் என்னுடைய மகன் உறங்கிக் கொண்டிருக்கையில் பழைய மாதிரி என்னுடைய மனைவியுடன் நான் காம சுகம் அனுபவித்து பல மாதங்கள் ஆனது. அதனால், அருகினில் என்னுடைய மகன் நன்கு உறங்கி விட்ட பிறகு போர்வை என்னுள்ளே அவளை நிர்வாணமாக படுக்க வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய தடியை அவள் வாய் போட்டு சுகமாக ஊம்பினாள்.

பல மாதங்கள் பிறகு இந்த அளவிற்கு கணவன் மனைவி செக்ஸ் வீடியோ அனுபவிப்பதை ஒரு தனி விதமான இன்பத்தை அவள் என்னுடைய தடியை அடித்து விட்டு பிறகு மூடை கிளப்பினாள். இந்த தருணத்தில் அவள் என்னை உடலுறவு கொண்டால் நாங்கள் ஒழுக்கும் அதிர்வில் பக்கத்தில் இருக்கும் என்னுடைய மகன் இறந்து விடுவான் என்பதற்காக அவள் இப்போது இருக்கு என்னுடைய தடியை குலுக்கி விட்டு அதிலிருந்து அவள் எனக்கு சுகம் கொடுத்து விந்துக்களை வெளியேற்றினால்.