தடியை குலுக்கி விட்டு காதலி செய்யும் தமிழ் XXX வீடியோ

எந்த ஒரு செயலையும் முதன் முதலாக செய்கையில் அதற்கு அனுபவம் பத்தாது. அதேபோன்று என்னுடைய காதளியிர்க்கு நான் அவளுடன் முதன்முதலாக உடலுறவு கொள்ளும் தருணங்களில் அவளுக்கு நான் தான் எப்படி ஒரு சூடு ஏற்றி மூடு ஏற்றுவது என்று அறிந்தேன்.

எப்படி என்னுடைய தடியிர்க்கு சூடு ஏற்றுவது என்பதையும் நான் அவளுக்கு நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். அதுபோன்று இங்கு என்னுடைய தடியை எப்படி மூடு ஏற்றுவது என்று என்னுடைய காதலி என்னிடம் கேட்ட பொழுது “அது மிகவும் சுலபமான காரியம்” தான் என்று அவளிடம் கூறினேன்.

கையில் பிடித்துக் கொண்டு அவள் என்னுடைய தடியை அவள் குலுக்கி கொண்டே இருந்தால் தானாக என்னுடைய தடி உச்சகட்ட காமம் வந்து அதிலிருந்து நீர் வெளிவரும் என்று அவளிடம் நான் கூறினேன்.

பிறகு எனக்கு ஈரலமாக முத்தம் கொடுத்து கொண்டே என்னுடைய தடியை அவள் தொடர்ந்து சூடு ஏற்றினாள். அதன் பிறகு எங்களது உடலுறவு ஆட்டம் தொடங்கியது. பிறகு அவளை நிர்வாணப்படுத்தி அவளை என் பக்கமாக படுக்க வைத்துக் கொண்டேன்.