இணையதள வகுப்பினில் காட்டும் தமிழ் டீச்சர் முலைகள்

Share
Copy the link

இணையதளத்தில் வகுப்பு படிக்கிறேன் என்று என்னுடைய ஆசிரியை இணையதள பாடம் ஒன்றை எடுக்க முயற்சி செய்தாள் அன்று என்ன பாடம் என்று பார்த்தால் பெண்களின் அந்தரங்க மார்பகம் பற்றிய ஒரு பகுதிதான். அதற்காக அவளது மார்பகங்கள் வெளியே வைத்துவிட்டு இப்படித்தான் பெண்களது முலைகள் இருக்கும் என்று காண்பித்தாள் என்னுடைய தமிழ் டீச்சர் முலைகள் எடுத்து.

அவள் ஆடையை டைட்டாக அணிந்திருந்தாள் கூட அவளது முலைகளின் இந்த அளவுக்குப் விரிந்து இருக்கும் என்று நான் எண்ணியதில்லை. அவள் அதை வெளியே எடுத்தது அவளது அந்த முலைகளுடன் குதிக்கையில் கண்டபடி விளையாடுகிறாள்.

என்னுடைய ஆசிரியரின் முளைகளை பார்த்து விட்டு அதை நான் என்னுடைய கைகளால் நான் விளையாட வேண்டும் என்ற ஆசை தூண்டப்பட்டது. அடுத்ததாக அவளது புண்டை பகுதியை காண்பதற்கு நான் ஆசைப்பட்டேன்.