ஊம்பி கொடுக்கும் முதல் முறை தங்கை காம படம்

என் தங்கை வயதுக்கு வந்ததிலிருந்து அவளுக்கும் உடல் சுகம் வேண்டும் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். ஆனாலும் அதனை அவள் வெளியே அவ்வளவாக காண்பித்துக் கொண்டதில்லை.

இருந்தாலும் ஒரு நாள் தைரியத்துடன் அவளது அருகினில் சென்று என்னுடைய பூலினை ஜெட்டியில் இருந்து வெளியே எடுத்து காண்பித்த பொழுது எடுக்கப்பட்டது தான் இந்த தங்கை காம படம். இது பிடித்து இருக்கிறதா என்று கேட்டேன்.

“நான் சப்பி பார்த்து சொல்கிறேன்” என்று சொல்லி விட்டு என்னுடைய தடியை அவள் வாயில் வைத்து சுகமாக ஊம்பி கொடுத்தாள். இப்படியே அவள் என்னை மூடு கிளப்ப தொடர்ந்து கை கூட வைக்காமல் அவள் தன்னை சுகமாக அதிரடியாக ஊம்பி எடுத்தாள்.

அந்த காம சுகம் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. இந்த அளவிற்கு அவள் காம வெறியை அடக்கி வைத்திருக்கிறாள் இவள் என்பதை நான் அன்று தான் நான் கண்டறிந்தேன்.